FOR BEDRIFTER

Vi tilbyr bedriftsavtale hvor hjemmefrisøren kommer til bedriften f.eks. en dag pr uke eller en dag annenhver uke for å frisere de ansatte.

Ordningen administreres typisk via resepsjonen, hvor resepsjonen administrerer lister hvor den enkelte ansatte skriver seg på til avtalt tid for frisering.

Det er individuelle ordninger for betaling, noen ganger vil bedriften la hele ordningen være et forhold mellom hjemmefrisor.no og den ansatte, i andre tilfeller vil bedriften tilby ordningen som en ytelse til den ansatte.

FORDELER FOR ARBEIDSGIVER


Ved å tilrettelegge enkelt og tidseffektivt tilbud av frisørtjenester for de ansatte, vil de ansatte sette pris på arbeidsgivers vilje og evne til å hjelpe den ansatte i tidsklemma. Den ansatte vil føle dette som et verdifult tilbud administrert av arbeidsgiver.

FORDELER FOR DEN ANSATTE

Den ansatt slipper å ringe til salong for å gjøre avtale (hvis det er mulig).  Den ansatte slipper videre å sette seg i bil eller på buss for å transportere seg til frisørsalong, vente i kø, transportere seg hjem eller tilbake til arbeidsplass. I dagens hektiske arbeidskultur blir et slikt tilbud oppfattet som svært verdifult av den enkelte.